COACHING (Koučink)

Koučink je klíčovým nástrojem
pro rozvoj manažerů v úspěšných organizacích.

Je to moderní a efektivní metoda rozvoje lidí. Lze ho využít při práci a podnikání, v soukromém životě, v partnerských vztazích i při studiu.
Pomáhá užitečně překonávat překážky, přizpůsobovat se změnám a aktivně utvářet vlastní život směrem, který si sami zvolíme. Tím umožňuje rozšířit tvůrčí schopnosti, samostatnost a dlouhodobý osobní rozvoj.

  • Nabízí nový přístup k sobě i k lidem kolem Vás.
  • Umožní Vám poznat a respektovat sebe, své pozitivní zdroje a cíle.
  • Pomůže Vám, abyste si pomohli sami!

Spolupráce spočívá v rozhovoru, ve kterém odborník pomáhá objevit u svého partnera jeho vlastní schopnosti a potenciál, společně pak nacházejí ta nejlepší řešení na základě přemýšlení koučovaného.

Obsahem koučování jsou obvykle témata, kdy dochází ke konfrontacím ve vztazích, kdy přemýšlíme o dalším osobním a profesním posunu, nebo řešení závažných životních rozhodnutí.
Spolupráce je provázena řadou „aha“ efektů, otevíráním dalších variant řešení, jasným definováním hodnot a cílů a tak i dosahováním vyšší míry osobní spokojenosti a úspěchu v životě.

Jak vypadá setkání s koučem?Průběh setkání krok po kroku