HYPNÓZA

Hypnóza pomáhá řešit problémy propojením s vlastním nevědomím.

  • Dokáže pomoci s řadou potíží psychosomatického charakteru, například s alergiemi, astmatem, bolestmi hlavy, nespavostí apod.
  • Je vhodným prostředkem prevence stresu i vyhoření, zvládání změn, zvyšování sebevědomí, efektivního učení a k přípravě na veřejná vystoupení
  • Může být užitečnou podpůrnou metodou překonávání závislostí

Strategická a systemická komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení orientovaným přístupům se rozvinula jako alternativní přístup vedle klasické hypnoterapie ve 2. polovině 20. století. Hypnotický trans je zde chápán jako zvláštní způsob mezilidské komunikace.

Pojetí vědomí a nevědomí v ericksonovském přístupu:
Vědomí chápeme jako racionální, logicky a lineárně komunikující. Ve své omezené kapacitě proto nedokáže řešit problémy psychopatologické nebo psychosociální povahy.
Nevědomí komunikuje naopak celostně, metaforicky, má schopnost řešit různé problémy díky vnitřní moudrosti, intuici, kreativitě a pracovat tak v klientově zájmu.

V terapii zužitkujeme a respektujeme vždy klientovy současné způsoby myšlení a prožívání, důvěřujeme klientově osobní moudrosti a vycházíme z přesvědčení, že každý člověk nosí v sobě vlastní potenciál k osobnímu rozvoji či pozitivní změně.

Pracujeme s příběhy, různými nabídkami z širokého spektra možností, aktivujeme vnitřní adaptační mechanismy na základě oživování konkrétních užitečných zkušeností klienta.
Nově vzniklé zkušenosti a jejich struktura obvykle obsahují řešení klientova problému.

Pomáháme klientům zpřístupnit vše fungující, umožňujeme jim překročit sebelimitující omezení a posilujeme schopnosti a dovednosti nové zdroje využívat.

Jak probíhá hypnotická konzultace?Více informací zde